Kalender: Det sker i Gl. Rye

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Møllelauget er en aktiv del af byens liv. Vi har arrangementer i løbet af året der appellere til både børn og voksne - levende museum og julemarkedet er eksempler på børnevenlige aktiviteter.
Uden Møllelauget ville møllen kun være et museum. Vi bestræber os på at gøre møllen til et aktivt samlingspunkt for Gl. Rye.
Vi er en bestyrelse med en høj gennemsnits alder. Nogle har været bestyrelsesmedlem i 24 år.
Er du historisk interesseret og/eller vil hjælpe til ved fire arrangementer om året, vil vi gerne byde dig velkommen i bestyrelsen. Her kan du få indflydelse på, hvordan vi afholder arrangementerne, og måske har du en ide til yderlige ting, vi kan gøre?
Vil du bare være frivillig hjælper hører vi også gerne fra dig.
soerenbpoulsen@live.dk 26277227