Kalender: Det sker i Gl. Rye

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Der afholdes generalforsamling i Gl. Rye Brugsforening den 23. april kl. 19.00 i biblioteket på Gl. Rye Skole.

------------------------------------------------
Bestyrelsesformand i TRYG, Carsten Bank-Mikkelsen, gæster forsamlingen (efter selve mødet) og orienterer om Oks nye medejerskab af Coop Danmark A/S og konsekvenserne for Gl. Rye Brugsforening og butikken.
------------------------------------------------

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a) Valg af dirigent og stemmetæller. (Bestyrelsen foreslår Peter Møller Rasmussen.)

b) Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.

c) Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om årets resultatdisponering.

d) Forslag fra bestyrelsen.

e) Indkomne forslag fra medlemmerne. (Der er ingen indkomne forslag.)

f) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.

Følgende er på valg og genopstiller:
- Bente Strager
- Martin Bernt Rud
- Peter Møller Rasmussen
- Ejnar M. Jakobsen (genopstiller som suppleant)
- Flemming Midtgaard (stiller op til som suppleant)

Følgende træder ud af bestyrelsen:
- Martin Krogstrup Nielsen
- Esben Bohøj

Anders Foss er ikke på valg.

g) Eventuelt

Årsrapport og dagsorden kan hentes i butikken eller hér:
https://fremtidensbrugs.glrye.dk/nyheder-og-presse/generalforsamling-2024/