Kalender: Det sker i Gl. Rye

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Streamet foredrag fra Aarhus Universitet.

Professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.

Vi mennesker er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, og vi er en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Vores adfærd er i høj grad styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene.