Kalender: Det sker i Gl. Rye

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Information om fusionsaftalen
3. Forslag fra bestyrelsen
4. Beslutning om fusion med Ry Varmeværk i henhold til betinget fusionsaftale og likvidation af Rye Kraftvarmeværk A.m.ba. Beslutningen er betinget af Ry Varmeværks generalforsamling godkender beslutning om fusion.
5. Valg af likvidator
6. Eventuelt


Se også:
Pressemeddelelse: https://www.facebook.com/groups/glrye/posts/10162322632308906/

2. ekstraordinære generalforsamling, 11.4: https://www.facebook.com/events/581387230592035